Przepiękny, ogromny zegar kurantowy Hawina z kilkoma melodiami, z początku XXw (6 of 20)



DSC_0022