Przepiękny, ogromny zegar kurantowy Hawina z kilkoma melodiami, z początku XXw (17 of 20)P4150057