Przepiękny, ogromny zegar kurantowy Hawina z kilkoma melodiami, z początku XXw (18 of 20)P4150058