Przepiękny, ogromny zegar kurantowy Hawina z kilkoma melodiami, z początku XXw (19 of 20)P4150059