PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (1 of 20)P1010064