PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (2 of 20)P1010066