PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (4 of 20)P1010069