PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (6 of 20)P1010071