PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (7 of 20)P1010076