PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (8 of 20)P1010078