PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (9 of 20)P1010079