PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (13 of 20)P1010086