PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (15 of 20)P1010089