PiÍknie zdobiony dwuwagowy zegar Kienzle z prze≥omu XIX/XXw (20 of 20)P1030015