Zegar kwadransowy trzywagowy DUFA z ok. 1925-30r (10 of 15)P5050002