Zegar kwadransowy trzywagowy DUFA z ok. 1925-30r (4 of 15)P5050007