Zegar kwadransowy trzywagowy DUFA z ok. 1925-30r (13 of 15)P5050016